Contact

Prezentare

Despre

Tribunalul Dâmboviţa desfăşoară activitatea judiciară prin 3 secţii, după cum urmează:
1. Secţia Penală
2. Secţia I Civilă
3. Secţia II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal

În cadrul Tribunalului Dâmboviţa funcţionează şi următoarele compartimente auxiliare:
1. Grefa, registratura şi arhiva – care efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor.
2. Departamentul economico – financiar şi administrativ - care asigură activitatea economică, financiară şi administrativă pentru tribunal şi cele 5 judecătorii din circumscripţia sa.
3. Biroul de informare şi relaţii publice - care asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile stabilite de lege.
4. Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile - care ţine evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili şi are atribuţiuni în vederea efectuării expertizelor judiciare tehnice şi contabile.

Sediu Trdibunal Dâmboviţa

În raza teritorială de competenţă a Tribunalului Dâmboviţa funcţionează 5 judecătorii:

  • Judecătoria Găeşti

  • Judecătoria Moreni

  • Judecătoria Pucioasa

  • Judecătoria Răcari

  • Judecătoria Târgovişte

Prezentare

Istoric

Tribunalul Dâmboviţa a luat fiinţă în anul 1968, în baza Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească. Sediul Tribunalului Dâmboviţa a fost stabilit în clădirea situată în municipiul Târgovişte, str. Nicolae Bălcescu (actualmente Calea Domnească), nr. 189, clădire construită special pentru această destinaţie în anul 1902. În anul 1986 clădirea în care a funcţionat Tribunalul Dâmboviţa a fost afectată altui scop, respectiv pentru organizarea Muzeului Judeţean al fostului P.C.R.
Tribunalul Dâmboviţa a fost astfel mutată în altă locaţie, în care anterior funcţionase un hotel pentru cazarea specialiştilor din agricultură, care urmau cursuri de perfecţionare. Din anul 1997 a început construcţia unui nou sediu pentru Tribunalul Dâmboviţa. Lucrările au fost finalizate în anul 2007. Începând cu data de 6 octombrie 2008, instanţa îşi desfăşoară activitatea în noul edificiu, care poartă pe frontispiciu numele: Palatul Justiţiei.

Prezentare

Instanţe arondate

Tribunalul Dâmboviţa

Calea Bucureşti, nr. 3, cod 130141
mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, RO
0245 612 344 0245 216 622
tr-dambovita-arh@just.ro

portal.just.ro

Judecătoria Găeşti

str. Nicolae Titulescu, nr. 13, cod 135200
oraş Găesti, jud. Dâmboviţa, RO
0245 710 375 0245 712 125
jud-gaesti@just.ro

portal.just.ro

Judecătoria Moreni

str. 22 Dec. 1989, nr. 91, cod 135300
mun. Moreni, jud. Dâmboviţa, RO
0245 666 045 0245 666 045
jud-moreni@just.ro

portal.just.ro

Judecătoria Pucioasa

str. Gării, nr. 10, cod 135400
mun. Pucioasa, jud. Dâmboviţa, RO
0245 762 255 0245 762 255
jud-pucioasa@just.ro

portal.just.ro

Judecătoria Răcari

str. Ana Ipătescu, nr. 88, cod 137385
oraş Răcari, jud. Dâmboviţa, RO
0245 658 768 0245 658 744
jud-racari@just.ro

portal.just.ro

Judecătoria Târgovişte

bvd. Unirii, nr. 28, cod 130082
mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, RO
0245 615 298 0245 616 909
jud-targoviste@just.ro

portal.just.ro

Contact

Tribunalul Dâmbovița

Contact

Harta